ภาพนี้ออกแบบมาเพื่อให้สาย VGA และ HDMI อยู่ในแนวเดียวกันเพื่อความสะดวกในการเดินสายในราง แต่มีการผิดพลาดในการออกแบบ เพราะไม่สามารถใช้สาย VDO และ Audio เว้นแต่จะกลับสาย HDMI ซึ่งจะทำให้ต้องเดินสาย VGA และ HDMI ต้องแยกรางกัน ซึ่งเพลทรุ่นนี้หากเอาปลั๊ก VDO ออกแล้วปิดด้วยฝายางส่วน Audio ปล่อยโล้งไว้ห้างยินดีลดราคา