โสตทัศนูปกรณ์ที่ห้างฯ จำหน่าย  เน้นสำหรับใช้ในห้องประชุม  หอประชุม  ห้องเรียน  และงานอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน  เช่น  เสียง
ประกาศ  และโทรทัศน์วงจรปิด
     ส่วนโสตทัศนูปกรณ์เพื่อความบันเทิงในบ้านนั้นห้างฯ  พอทำได้  แต่ไม่ค่อยถนัดที่จะแนะนำลูกค้า  เพราะยังขาดบุคลากรที่เข้าใจ
และมีจิตวิทยาในแนวนั้น  ซึ่งรวมถึงความจริงใจต่อลูกค้า
     สินค้าที่ห้างฯ  จำหน่ายนั้น  มีมากกว่าที่แสดง ณ เว็บไซท์แห่งนี้ที่สร้างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป  หากท่านต้องการสินค้าอะไรแล้ว
หาไม่ได้ที่เว็บไซท์นี้  เช่นโปรเจคเตอร์ความสว่างสูงมาก ๆ ขนาด  50,000  ลูเมน  หรือภาพสเตริโอ(3D)  กรุณาสอบถาม แล้วท่าน
จะพบว่าห้างฯ  มีโซลูชั่นให้ท่านมากมาย
     หากพิจารณาโดยรวมจะเห็นว่าห้างฯ  มีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโปรเจคเตอร์เพื่อให้การสอน และการนำเสนอมีความสมบูรณ์และทัน
สมัย  รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อให้งานประณีต  ทั้งหมดนี้รวมถึงระบบเสียง  แสงสว่าง  และ  ระบบควบคุม
     ลูกค้าห้างฯ  ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำ  เนื่องจากประทับใจการทำงานแบบมืออาชีพ  การติดตั้ง  บริการก่อนและหลังการขาย 
และความซื่อสัตย์

     
     
 
  สินค้า
 
 
 
       
       
วิชวลไลเซอร์
จอสำหรับภาพฉาย
หรือที่คนไทยเรียกว่าจอรับภาพ
อุปกรณ์บริหารสัญญาณ
       
       
ลิฟท์ยกโปรเจคเตอร์
ขาแขวนโปรเจคเตอร์
ขาตั้งโปรเจคเตอร์
POP UP & เพลท
 
 
 
 
       
ลิฟท์ยกจอ LCD
กระดานอินเตอร์แอคทีฟ(อัจฉริยะ)
ระบบเสียงห้องประชุม
ระบบลงคะแนนเสียงไร้สาย
       

HDMI ไร้สาย

สายสัญญาณภาพและเสียง Hotel Media Hub Copystan
       
     
     
 
 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122 แฟกซ์ (02) 2249231  email : sungsidh@gmail.com