ความน่าสงสัยในโปรเจคเตอร์แสงเลเซอร์
  การแบ่งประเภทเครื่องฉายภาพ
  แนวโน้มโสตทัศนูปกรณ์ใน พ.ศ. 2561
  สีตอน 2
  เลนส์ซูมแท้ไม่แท้
  TV Line
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน2
  ประวัติโปรเจคเตอร์ VDO/Computer
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน1
  ตารางเปรียบเทียบLCD&DLP
  Interlace
  เลนส์ควบแสงในเครื่องฉายสไลด์
  อัตราส่วนเปรียบต่าง ตอน1
  เตรียมตัวก่อนเลือก
ซื้อโปรเจคเตอร์
  ปลั๊กสัญญาณภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast)ตอนจบ
  โปรเจคเตอร์จอกว้าง
  Up-date ปี 2551
  โปรเจคเตอร์จิ๋ว
  ด้านหน้า/หลัง ของเลนส์
  ฉายภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน3
  โปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายสั้น
  BrighEra LCD ยุคใหม่
  ลูเมนขาว/ลูเมนสี
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน2
  Kell Factor
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน1
  ความละเอียดของ   
  วิชวลไลเซอร์
  Rainbow Color Artifact
  ปัญหา Screen Door Effect
  Rule of Sixth
  การเลือกซื้อจอภาพระบบ  
  LCD TV
 
 
 
 
 
 
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง LCD และ DLP ที่ความสว่างเท่ากัน
    

 

 

ตารางใช้เปรียบเทียบเทคโนโลยีสร้างภาพแบบ LCD&DLP เพื่อใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร


รายการ

3LCD

DLP 1DMD

สีขาว

สว่างน้อยกว่า

สว่างมากกว่า

สีต่างๆ

สว่างกว่า DLP ประมาณเท่าตัว

สว่างน้อยกว่า LCD

ประมาณเท่าตัว โดยเฉพาะสีแดง

สีดำ

ดำไม่สนิท

ดำกว่า

ความถูกต้องของสี

ดีกว่า

ด้อยกว่า

ความสดใสของสี

ดีกว่า

สีแห้ง

(1) ช่องว่างระหว่างพิกเซล

ห่างกว่า

ชิดกว่า

(2) อัตราเปรียบต่าง

(Contrast ratio)

ต่ำกว่า

สูงกว่า

(3) Rainbow Artifact

ไม่มี

มี

ราคา

แพงกว่า

ถูกกว่า

หมายเหตุ :

1. ในระยะผู้ชมที่อยู่ในห้องอบรม ทำให้แทบไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเทคโน.โลยีสร้างภาพนี้

2. ในสภาพการฉายปกติ ในห้องที่ไม่มืดสนิท ทำให้แทบไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเทคโน.โลยีสร้างภาพ

3. ปรากฎการ Rainbow Artifact ไม่ใช่ปรากฎการที่ดี และจะเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีประสาทตาที่ไวกว่าคนทั่วไป

แต่ปรากฎการ Rainbow Artifact จะไม่ปรากฎให้เห็นในห้องเรียน หรือห้องประชุม เนื่องจากผู้ชมนั่งไกลจอฯ ไม่เหมือนการชมแบบโฮมเทียร์เตอร์ Rainbow Artifact จะเกิดได้ง่าย ถ้ามีภาพจุดสีขาวไม่ใหญ่

 

 
ช่องที่เป็นสีเขียว หมายความว่าเทคโนโลยีนั้นได้เปรียบ

 

 ตารางข้างบนนี้ผมสร้างขึ้นเพื่ออธิบายให้แก่ลูกค้าของห้างฯ วีระซัพพลายส์ ใช้ตัดสินใจในการเลือกโปรเจคเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างภาพต่างกัน

           

 

 

 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231