บริการ
 
     ประเทศไทยยังไม่มีสถาบันใดสอน หรือ ทดสอบความสามารถในการติดตั้งระบบภาพและเสียง  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะอ้างความ
เป็นเลิศ
   แต่ห้างฯ มีมาตราฐานของห้างฯ  มีการพัฒนาคุณภาพในการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อให้มั่นใจ  ช่างติดตั้งของห้างฯ  จึงเป็น
พนักงานประจำ  โดยไม่จ้างช่วง
   ห้างฯ  ใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งที่มีคุณภาพ  หากท่านติดตามอุปกรณ์ติดตั้งที่ห้างฯ จำหน่าย  จะเห็นว่ามีการนำอุปกรณ์
ใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพดี จนถึงสูงเข้ามาเสริมเพื่อยกระดับการติดตั้ง  แต่ราคาพอสมควร  นอกจากจะใช้ในการติดตั้งของห้างฯ เองแล้ว
ยังจำหน่ายให้กับผู้ติดตั้งทั่วไป
   ห้างฯ ให้บริการปรึกษา  ออกแบบ  ห้องประชุม  รวมถึง  ตกแต่งเพื่อให้การใช้งานสะดวก  และมีประสิทธิภาพ
   

   

 
   
   
  งานติดตั้ง
 
       
 
       
 
       
   ผลงานการติดตั้งล่าสุด
     
 
หอประชุมเล็ก
 
 
หอประชุมเล็ก
 
 
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560
บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จํากัด
ถ.พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
 
 
ผลงานการติดตั้ง
 
วันที่ 30 ต.ค. 51
ติดตั้งโพรเจคเทอร์ และจอ 8 ห้อง
ให้กับมหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ.ชลบุรี
วันที่ 28 ก.ย. 51
ติดตั้งโพรเจคเทอร์ และจอ 8 ห้อง
ให้กับสำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
วันที่ 7 ส.ค. 51
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ความสว่าง
6000 ANSI Lumens
ให้กับวัดปทุมคงคา
คลิกดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 51
ติดตั้งโพรเจคเทอร์ 2 เครื่อง
ให้กับสำนักงานเทศบาลลัดหลวง
จ.สมุทรปราการ
 
เมื่อวันที่  5  พ.ย.  50
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  3  เครื่อง
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  
จ.ฉะเชิงเทรา  
 
คลิกดูรายละเอียด
เมื่อวันที่  5  พ.ย.  50
ติดตั้งระบบฉายภาพ  ระบบเสียงและเก้าอี้
ให้กับ พิพิธภัณฑ์ประมงค์น้ำจืด  จ.นครพนม
 
     
คลิกดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 50
ติดตั้งระบบวงจรปิด ให้กับหอพักคุรุสภา
 
 
 
 
ติดตั้งจอสำหรับฉายภาพ
ให้กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
 
 
 
ติดตั้งกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
Teamboard  ขนาด  77" 
ให้กับโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
จ.อำนาจเจริญ
 
     
 
ติดตั้งกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
Teamboard  ขนาด  77" 
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
 
 
ติดตั้งกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
TraceBoard  ขนาด  65" 
ให้กับกองบินพลเรือน
 
 
 
ขายกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
TraceBoard  ขนาด80" 
 ให้กับกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา
 
 
     
     
     
     
     
 
     
 
   
   
 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231