ความน่าสงสัยในโปรเจคเตอร์แสงเลเซอร์
  การแบ่งประเภทเครื่องฉายภาพ
  แนวโน้มโสตทัศนูปกรณ์ใน พ.ศ. 2561
  สีตอน 2
  เลนส์ซูมแท้ไม่แท้
  TV Line
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน2
  ประวัติโปรเจคเตอร์ VDO/Computer
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน1
  ตารางเปรียบเทียบLCD&DLP
  Interlace
  เลนส์ควบแสงในเครื่องฉายสไลด์
  อัตราส่วนเปรียบต่าง ตอน1
  เตรียมตัวก่อนเลือก
ซื้อโปรเจคเตอร์
  ปลั๊กสัญญาณภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast)ตอนจบ
  โปรเจคเตอร์จอกว้าง
  Up-date ปี 2551
  โปรเจคเตอร์จิ๋ว
  ด้านหน้า/หลัง ของเลนส์
  ฉายภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน3
  โปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายสั้น
  BrighEra LCD ยุคใหม่
  ลูเมนขาว/ลูเมนสี
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน2
  Kell Factor
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน1
  ความละเอียดของ   
  วิชวลไลเซอร์
  Rainbow Color Artifact
  ปัญหา Screen Door Effect
  Rule of Sixth
  การเลือกซื้อจอภาพระบบ  
  LCD TV
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ผลงานการติดตั้ง
วันที่ 30 ต.ค. 51
ติดตั้งโพรเจคเทอร์ และจอ 8 ห้อง
ให้กับมหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จ.ชลบุรี
วันที่ 28 ก.ย. 51
ติดตั้งโพรเจคเทอร์ และจอ 8 ห้อง
ให้กับสำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง
จ.ชลบุรี
วันที่ 7 ส.ค. 51
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ความสว่าง
6000 ANSI Lumens
ให้กับวัดปทุมคงคา
คลิกดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 51
ติดตั้งโพรเจคเทอร์ 2 เครื่อง
ให้กับสำนักงานเืทศบาลลัดหลวง
จ.สมุทรปราการ
 
เมื่อวันที่  5  พ.ย.  50
ติดตั้งโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์  3  เครื่อง
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  
จ.ฉะเชิงเทรา  
 
คลิกดูรายละเอียด
เมื่อวันที่  5  พ.ย.  50
ติดตั้งระบบฉายภาพ  ระบบเสียงและเก้าอี้
ให้กับ พิพิธภัณฑ์ประมงค์น้ำจืด  จ.นครพนม
 
     
คลิกดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 50
ติดตั้งระบบวงจรปิด ให้กับหอพักคุรุสภา
 
 
 
 
ติดตั้งจอสำหรับฉายภาพ
ให้กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 
 
 
 
ติดตั้งกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
Teamboard  ขนาด  77" 
ให้กับโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
จ.อำนาจเจริญ
 
     
 
ติดตั้งกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
Teamboard  ขนาด  77" 
ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
 
 
ติดตั้งกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
TraceBoard  ขนาด  65" 
ให้กับกองบินพลเรือน
 
 
 
ขายกระดานอินเตอร์แอคทีฟ  
TraceBoard  ขนาด80" 
 ให้กับกระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา
 
 
     
 
ติดตั้งจอสำหรับฉายภาพ 
ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา 2
 
 
 
   
     
   
     
 
     
 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231