ความน่าสงสัยในโปรเจคเตอร์แสงเลเซอร์
  การแบ่งประเภทเครื่องฉายภาพ
  แนวโน้มโสตทัศนูปกรณ์ใน พ.ศ. 2561
  สีตอน 2
  เลนส์ซูมแท้ไม่แท้
  TV Line
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน2
  ประวัติโปรเจคเตอร์ VDO/Computer
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน1
  ตารางเปรียบเทียบLCD&DLP
  Interlace
  เลนส์ควบแสงในเครื่องฉายสไลด์
  อัตราส่วนเปรียบต่าง ตอน1
  เตรียมตัวก่อนเลือก
ซื้อโปรเจคเตอร์
  ปลั๊กสัญญาณภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast)ตอนจบ
  โปรเจคเตอร์จอกว้าง
  Up-date ปี 2551
  โปรเจคเตอร์จิ๋ว
  ด้านหน้า/หลัง ของเลนส์
  ฉายภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน3
  โปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายสั้น
  BrighEra LCD ยุคใหม่
  ลูเมนขาว/ลูเมนสี
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน2
  Kell Factor
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน1
  ความละเอียดของ   
  วิชวลไลเซอร์
  Rainbow Color Artifact
  ปัญหา Screen Door Effect
  Rule of Sixth
  การเลือกซื้อจอภาพระบบ  
  LCD TV
 
 
 
 
   
 
 
ความละเอียดของ วิชวลไลเซอร์

     

     วิชวลไลเซอร์ ส่วนใหญ่มีความละเอียด 3 ระดับ คือ 470,000 พิกเซล 800,000 พิกเซล และ 850,000 พิกเซล ขณะห้างฯ วีระซัพพลายส์
เน้นการจำหน่ายวิชวลไลเซอร์ที่ความละเอียด 470,000 พิกเซล และ 850,000 พิกเซล เท่านั้น

     วิชวลไลเซอร์ แท้จริงแล้ว คือกล้องถ่ายวีดีโอวงจรปิดที่ใช้แผงจับภาพชนิด CCD รุ่นที่มีความละเอียด 470,000 พิกเซล ใช้ CCD ชนิด
อินเตอร์เลส (interlace) และสัญญาณที่ส่งออกมาเป็นสัญญาณวีดีโอทั้ง C-Vides และ S-Video

     ขณะที่รุ่นที่มีความละเอียด 850,000 พิกเซล นั้นใช้ CCD ชนิดโพรเกรสซิฟ (Progressive Scan) สัญญาณที่ส่งออกมาเป็นมาตรฐาน
XGA จึงดูละเอียด รวมทั้งสว่างมากขึ้น

     ขออภัยที่ไม่ได้อธิบายถึง interlace และ Progressive Scan ในที่นี้ เมื่อมีการเขียนบทความเรื่อง Scaler ผมจะอธิบายให้กระจ่างขึ้น

     สำหรับวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล นั้น ใช้ CCD ชนิดอินเทอร์เลส แล้วนำมาประมวลใหม่ให้เป็นภาพแบบโพรเกรส-
ซิฟ แล้วส่งสัญญาณภาพที่ประมวลใหม่นี้ออกไป เรียกว่า ดีอินเทอร์เลส (deinterlace แรก ๆ เรียกว่า Scale up )สัญญาณที่ส่งออกมาเป็น
แบบเดียวกับ XGA

     การแปลงสัญญาณแบบนี้คุณภาพจึงสู้แบบโพรเกรสซิฟสแกนแท้ ๆ ไม่ได้ เนื่องจากสัญญาณเดิมมีคุณภาพต่ำกว่าอยู่แล้ว

     แต่เนื่องจากวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล มีราคาสูงกว่าวิชวลไลเซอร์ ที่มีความละเอียดเพียง 470,000 พิกเซล เพียงเล็ก
น้อย ผู้นำเข้าส่วนใหญ่ รวมทั้งผู้ซื้อจึงเมินวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 470,000 พิกเซล

     เหตุนี้ที่ห้างฯ วีระฯ ไม่เน้นวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล ก็เพราะโพรเจกเทอร์ ในปัจจุบันมีเครื่องดีอินเตอร์เลสอยู่ในตัว
และมีคุณภาพดีกว่าที่ใช้ในเครื่องวิชวลไลเซอร์ อีกประการหนึ่งหากโพรเจกเทอร์ ที่มีความละเอียดระดับ SVGA เครื่องดีอินเตอร์เลสในเครื่อง
โพรเจกเทอร์จะแปลงสัญญาณภาพให้เหมาะกับความละเอียด SVGA

     โปรดสังเกตว่าเครื่องดีอินเทอร์เลส ที่อยู่ในโพรเจกเทอร์แสดงภาพด้วยความเร็ว 25 ~ 30 เฟรม ต่อวินาที แต่เครื่องวิชวลไลเซอร์ที่มีความ
ละเอียด 800,000 พิกเซล แสดงภาพด้วยความเร็วเพียง 15 ~ 20 เฟรม ต่อวินาทีเท่านั้น

    ขณะที่การเอาวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 800,000 พิกเซล นั้นสัญญาณออกมาเป็น XGA แต่หากนำไปใช้กับโปรเจคเตอร์ที่มีความ
ละเอียด SVGA โพรเจกเทอร์จะต้องสเกลดาวน์ (Scale Down) เป็น SVGA เรียกว่าแปลงสัญญาณถึง 2 ครั้ง

     หากใครคิดจะใช้หรือซื้อเครื่องวิชวลไลเซอร์ที่มีความละเอียด 470,000 พิกเซลแล้ว ขอแนะนำให้ใช้เครื่องฉายภาพฯ Mitsubishi (โดย
เฉพาะ XL9U ที่ห้างฯ ถือเป็น Vira's Choice คือเป็นรุ่นที่ หจก.วีระซัพพลายส์ เลือกให้เป็นโพรเจกเทอร์ที่น่าซื้อที่สุด) จะคุ้มกว่ามาก เพราะ
เครื่องดีอินเตอร์เลสของ Mitsubishi ดีกว่าที่ใช้กับเครื่องฉายภาพฯ ยี่ห้ออื่นมาก คือสว่างกว่าอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งมีสีสวยกว่าและมีไล่โทนสี
ได้ดีมาก

     สำหรับใครที่มีเครื่องสเกลเลอร์ (Scaler) ซึ่งก็คือเครื่องดีอินเตอร์เลส จะพบว่ามีคุณภาพที่สูง และบางเครื่องมีคุณภาพสูงมาก ๆ ถือว่าเป็น
ระดับสถานีส่ง (Broadcast quality) แต่ราคาแพงเป็น 100,000 บาท หรือกว่าก็มี อีกทั้งภาพที่ได้มีความเร็ว 25 เฟรม ต่อวินาที (PAL)
ไม่ใช่ 15 เฟรม ต่อวินาที ภาพเคลื่อนไหวจะดูราบรื่น

     
     
     
     
นายตาถั่ว  คลำช้าง
     
     
 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231