ความน่าสงสัยในโปรเจคเตอร์แสงเลเซอร์
  การแบ่งประเภทเครื่องฉายภาพ
  แนวโน้มโสตทัศนูปกรณ์ใน พ.ศ. 2561
  สีตอน 2
  เลนส์ซูมแท้ไม่แท้
  TV Line
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน2
  ประวัติโปรเจคเตอร์ VDO/Computer
  คีย์สโตน (KEYSTONE) ตอน1
  ตารางเปรียบเทียบLCD&DLP
  Interlace
  เลนส์ควบแสงในเครื่องฉายสไลด์
  อัตราส่วนเปรียบต่าง ตอน1
  เตรียมตัวก่อนเลือก
ซื้อโปรเจคเตอร์
  ปลั๊กสัญญาณภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast)ตอนจบ
  โปรเจคเตอร์จอกว้าง
  Up-date ปี 2551
  โปรเจคเตอร์จิ๋ว
  ด้านหน้า/หลัง ของเลนส์
  ฉายภาพ
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน3
  โปรเจคเตอร์ที่มีระยะฉายสั้น
  BrighEra LCD ยุคใหม่
  ลูเมนขาว/ลูเมนสี
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน2
  Kell Factor
  เปรียบต่าง(Contrast) ตอน1
  ความละเอียดของ   
  วิชวลไลเซอร์
  Rainbow Color Artifact
  ปัญหา Screen Door Effect
  Rule of Sixth
  การเลือกซื้อจอภาพระบบ  
  LCD TV
 
 
 
 
   
 
 
เปรียบต่าง (Contrast) ตอน 3

     
ขอบคุณมากที่ติดตามบทความเรื่องเปรียบต่าง ผมยอมรับว่าผมพยายามดึงเรื่องให้ช้า โดยค่อย ๆ ดำเนินเรื่องที่ละนิดทีละหน่อย เพื่อให้ผู้สนใจ
แวะเวียนมาเยี่ยมที่เว็บไซต์นี้บ่อย ๆ
   อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้แต่แรกว่าบทความนี้ผมเขียนขึ้นเองไม่ได้ดัดแปลงจากบทความต่างประเทศ โดยใช้รูปประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นปุ๊บเข้า
ใจปั๊บ ดังนั้นอาจมีผิดบ้างบางขั้นตอนได้ พอถึงตอนนี้ผมตัดสินใจลำบากว่าจะดำเนินเรื่องต่อไป หรือพักไว้ก่อน เพื่อจะได้เขียนเรื่องอัตราส่วน
เปรียบต่าง (Contrast Ratio) แทรกเข้ามา
หากผมพักเรื่องเปรียบต่างไว้แล้วเขียนเรื่องอัตราส่วนเปรียบต่าง จากนั้นจึงค่อยวกกลับมาเขียนเรื่องเปรียบต่างต่อ ผมจะได้เขียนรวดเดียว
จนจบ แต่หากผมดำเนินเรื่องเปรียบต่างต่อไปจนจบ การอธิบายวิธีการปรับแต่งเปรียบต่างจะทำได้ดีในระดับหนึ่ง ส่วนจะรู้วิธีแก้ ความอิ่มของสี
ก็ต่อเมื่ออ่านบทความเรื่องอัตราส่วนเปรียบต่างแล้ว
ในที่สุดผมเลือกที่จะลุยต่อเรื่องเปรียบต่างจนจบ ต่อไปนี้เป็นภาพที่ผมก๊อปปี้จากนิตยสารภาษาไทยฉบับหนึ่งที่มีค่าเปรียบต่าง คละกันทั้งเล่ม
 
 
 

ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ผมขอเฉลยเลยว่า ภาพที่เปรียบต่างดี ทำให้ดูมีมิติ ซึ่งเป็นเรื่องของการ
รับรู้ (perception) ไม่ได้หมายความว่า เปรียบต่างคือมิติอย่างที่มีผู้รู้บางท่านอธิบาย

ผมหวังว่าผู้อ่านจะพอสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างภาพที่มีค่าเปรียบต่างสูง
(High Contrast) ภาพที่มีค่าเปรียบต่างพอดี (Good Contrast) และภาพที่มีค่าเปรียบต่าง
ต่ำ (Low Contrast) นั้นเป็นอย่างไร เราต้องการภาพที่มีค่าเปรียบต่างพอดีไม่ใช่ค่าเปรียบ
ต่างยิ่งสูงยิ่งดี

 

 


     
 

     ครั้งต่อไปผมจะบอกวิธีปรับเปรียบต่างอย่างง่าย ๆ บางคนพอเห็นเข้าอาจร้องอ๋อ หลังจาก
นั้นผมจะได้เริ่มเรื่องอัตราส่วนเปรียบต่าง ซึ่งหลายคนพอทราบแต่ไม่รู้ว่าใช้อย่างไร

     พบกันใหม่มื้อหน้า สบายดี (ผมจำคำพูดนี้จากรายการวิทยุรายการหนึ่งที่ส่งมาจากประเทศ
ลาว ซึ่งขึ้นชื่อในขณะนั้นสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นผมฟังคลื่นนี้แทบทุกวัน ซึ่งก็คือ VOA Voice of
America)

นายตาถั่ว  คลำช้าง
     
เปรียบต่าง(Contrast)
ตอน 1
เปรียบต่าง(Contrast)
ตอน 2
เปรียบต่าง(Contrast)
ตอน 3
เปรียบต่าง(Contrast)
ตอน 4
เปรียบต่าง(Contrast)
ตอนจบ
     
     
     
 
 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระซัพพลายส์  
  81-83 ซอย เฉลิมเขตร์ 1 ถนน เฉลิมเขตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100  
  โทร. (02) 2211424, 2231864, 2239122, 6216198-9 แฟกซ์ (02) 2249231